İNDEV İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 18.08.2003 Tarihinde resmi olarak kuruluşu yapılmıştır. Bu tarihten itibaren Karayolları, İller Bankası, Devlet Su İşleri, BOTAŞ A.Ş. gibi Kamu kurumu ve Özel kuruluşlara teklif ve ihale yoluyla işler yapmaktadır.

Firma olarak yukarıda bahsi geçen kamu kuruluşlarında ihale yolu ile işler alınarak,ihale konusu işleri zamanında tamamlamış ve teslim edilmiştir. Şirket olarak kamu kuruluşları başta olmak üzere taahhüt işleri yapmaya devam etmekteyiz.

Amaç:

• Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

• Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

• Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.