Şirket Politikamız

Şirket Politikası:

İNDEV İnşaat; kalite sisteminin kurulması ve sürekli gelişme ile en üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlayarak, kalite ile birlikte verimliliği arttırmayı amaçlamaktadır.

Tüm faaliyetlerimizde;

• Kanun, mevzuat, yasa, yönetmelikler ve standartlara uyarak alt yapı, üst yapı ve genel müteahhitlik imalatlarını gerçekleştirmek,

• İmalatlarımızı gerçekleştirirken havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmeyi önlemek,

• Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak,

• Kaynakları etkin ve planlı kullanarak, gelecek nesillere yaşanabilir ve temiz bir çevreyi miras bırakmak,

• İnsan sağlığı ve iş güvenliğini temel prensip edinerek, tüm çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve imalat sunduğumuz kamu kurum kuruluşlara ve halkımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak,

Temel kalite politikamızdır.